Couperus Cahier XI verschenen

Het Couperus Cahier is een reeks essays en wetenschappelijke publicaties van het Louis Couperus Genootschap. Zojuist verscheen het elfde deel. In Drie fatale vrouwen in het fin de siècle voert Maarten van Buuren drie beroemde literaire heldinnen uit het fin de siècle ten tonele als voorbeelden van fatale vrouwen: Emma Bovary Anna Karenina en Eline Vere. De femme fatale is een cultuurhistorisch stereotype dat door Flaubert, Tolstoj en Couperus in verband wordt gebracht met decadentie, degeneratie en neurose. […]

Het Couperus Cahier is een reeks essays en wetenschappelijke publicaties van het Louis Couperus Genootschap. Zojuist verscheen het elfde deel. In Drie fatale vrouwen in het fin de siècle voert Maarten van Buuren drie beroemde literaire heldinnen ten tonele: Emma Bovary Anna Karenina en Eline Vere. De femme fatale is een cultuurhistorisch stereotype dat door Flaubert, Tolstoj en Couperus in verband wordt gebracht met decadentie, degeneratie en neurose. Vooral het laatste begrip staat centraal in het essay van Van Buuren. Wat verstond men toen precies onder neurose? Wat waren de oorzaken en gevolgen? Welke omstandigheden bevorderden het ziekteproces en welke behandelingen waren er voorhanden? En op welke wijze lieten de auteurs zich inspireren door wat negentiende-eeuwse medici over neurose schreven? Eén conclusie lijkt op voorhand gerechtvaardigd: fataal bleken de vrouwen vooral voor zichzelf. Nauwgezet beschrijft Van Buuren het proces dat leidt tot hun treurige ondergang. Lees hier hoe het Couperus Cahier kunt bestellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *