De zomer bezongen

SOMMERFRISCHE

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,
Das durch den sonnigen Himmel schreitet.
Und schmücke den Hut, der dich begleitet,
Mit einem grünen Reis.

Verstecke dich faul in die Fülle der Gräser.
Weil’s wohltut, weil’s frommt.
Und bist du ein Mundharmonikabläser
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.

Und laß deine Melodien lenken
Von dem freigegebenen Wolkengezupf.
Vergiß dich. Es soll dein Denken
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.

JOACHIM RINGELNATZ (1883-1934)

De man heette oorspronkelijk Hans Bötticher, werd in het Saksische Wurzen geboren, en ging al jong naar zee, eerst als scheepsjongen, vervolgens als matroos. Hij heeft tal van beroepen uitgeoefend om in zijn bestaan te kunnen voorzien, voordat hij als zesentwintigjarige in het alom vermaarde kunstenaarscafë Simplizissimus in München eigen verzen ging voordragen. Dat werd het begin van zijn literaire carrière. Hij schreef proza, toneelstukken, kinderboeken en dichtbundels. Vanaf 1919 noemde hij zich Ringelnatz, de zeemansnaam voor het geluk brengende zeepaardje.
Zijn gedichten zijn hier en daar even diepzinnig en trefzeker als on-zinnig en bizar, maar ook vol humor in velerlei vorm. In zekere zin was hij een literaire dwarsligger.

Lees ook:  Oud-Zuilen

Günter Stolzenberger, wetenschappelijk auteur in Frankfurt am Main, heeft uit het dichterlijke oeuvre van Ringelnatz een fraaie anthologie in tien hoofdstukken samengesteld, die verleden jaar in de reeks Bibliothek der Erstausgaben van dtv is verschenen. In deze serie worden teksten gepubliceerd volgens de eerste versie van de auteur.

Joachim Ringelnatz: Zupf dir ein Wölkchen Gedichte. Ausgewählt und herausgegeben von Günter Stolzenberger. 190 pag., kleine paperback (Originalausgabe in de reeks Bibliothek der Erstausgaben); München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005; ISBN 3-423-13301-5.
(Prijs in Duitsland € 6,50, in ons land ca. €10,-, behalve bij Die Weisse Rose in Amsterdam.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *