Een roman en een gedicht van Maarten Maartens

De lof van Maarten Maartens is in deze kolommen al eerder bezongen, dus voor de trouwe lezers van rond1900.nl zal hij inmiddels geen onbekende meer zijn. […]

Maarten Maartens zal voor onze trouwe lezers geen onbekende (meer) zijn. Zijn lof is alhier uitvoerig bezongen. Naar aanleiding van Wallisch’ informatieve stuk las ook ik aandachtig De vrouwen die ik heb gekend en het bleek inderdaad een pracht van een novellenbundel te zijn.

Enige maanden na lezing – gisteren om precies te zijn – trotseerde ik met de grootste inspanning de hitte en de ‘oranjefans’ om in de bakken van de boekenmarkt op de Dam te duiken. En wat vonden wij daar? Een eerste druk van Maartens roman The new religion uit 1907. Hoepla! Een boek dat, mocht je het bij een antiquaar willen kopen, je waarschijnlijk rond de honderd euro zou moeten kosten, schat ik zo uit het antiquarische blote hoofd. Belangrijker nog is dat we deze roman nu fijn kunnen lezen. Verslag volgt wanneer dit gebeurd is.

In de tussentijd kunt u ook wat van Maartens lezen. Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar, want – zie! – zojuist sloeg ik op een willekeurige pagina de werelberoemde dichtbundel Tonen en tinten (1900) van Edward B. Koster open en wie komen we daar tegen? Juist ja!

Dives.

Naar het Engelsch van J.M.W. Schwartz.*)

Lees ook:  Van en over mijzelf en de anderen en over een onbekende tekst over Louis Couperus.

Uit hellediepte en kwelling van mijn pijn
Hef ‘k droeven blik, o Christus, naar Uw troon;
Uit haat tot U, waar liefde slechts geboôn
Aan ’t harte was, rijst vrucht’loos dit mijn schrei’n.

‘k Had rijkdom – niet waarmeê tevreden zijn
Gouddelvers – maar verlokt door ijdel schoon,
Verloor mijn ziel de hoop op ’s menschen zoon,
Hoog klimmend naar de schatten van het brein.

Een kloof, die mijne wijsheid nimmer zag,
Voor ‘k tot de diepten viel van rijksdoms wel,
Gaapt tusschen mij en zalige armoe nu.

En ik ben rijk. Maar uw besluit vermag,
Dat nòg mijn ziel, uit zelf-bestemde hel,
Dien hemel zoekt, die liefde heet tot U.

*). Uit ‘A Sheaf of Sonnets’. Behalve dezen bundel schreef dezelfde auteur onder zijn eigen naam ‘The Morning of Love,’ ‘Julian’ en ‘Nivalis’, de beide laatste tragedies. Onder zijn pseud. Maarten Maartens schreef hij de bekende romans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *