Revolutie in schilderkunst Rond 1900 — Parijs en Noord-Duitsland

Zelfportret omstreeks 1909 van de Duitse schilder Fritz StuckenbergParijs straalt
Op 28 oktober is in de Noord-Duitse stad Delmenorst de tentoonstelling Paris leuchtet van start gegaan, die — net als de eerder door ons in verband met Paula Modersohn-Becker genoemde exposities in dat deel van ons buurland al enkele weken voor het publiek toegankelijk zijn — tot 24 februari open blijft. Deze expositie — in de Städtische Galerie Delmenhorst / Haus Coburg / Sammlung Stuckenberg — biedt een zeer ruime blik in de wisselwerking, die in de periode vanaf 1900 tot en met 1912 tussen Noord-Duitse schilders en de penseelkunst in het toenmalige Mekka van de nieuwe wereld der kunsten heeft plaatsgehad. Niet alleen Paula Modersohn-Becker heeft daar veel inspiratie opgedaan, hetzelfde geldt voor een man als Fritz Stuckenberg (1881-1944). De Sammlung die zijn naam draagt, is eveneens te bezichtigen in deze Galerie.

Franse grootmeesters
Stuckenberg raakte — misschien wel door het tijdstip van overlijden, de woeligste periode gedurende de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog — in vergetelheid. Dat bleef zo totdat er in1993, tentoonstellingen werden georganiseerd, niet'Les Boulevards', geschilderd in 1900, eveneens te bezichtigen in de Städtische Galerie van Delmenhorst alleen in Delmenhorst — waar zijn werk vooral wordt bijeengebracht en in ere gehouden — maar tevens in Berlijn en Neus waar de bezoekers zelf konde zien welke grootheid van de avantgarde men een halve eeuw had genegeerd. Hij en anderen kwamen in het begin van detwintigste eeuw in de grootse Seine-stad in contact met de Franse voortrekkers in de wereld der Franse schilderkunst, zoals Paul Cézanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903), Pierre Bonnard (1867-1947), Henri Matisse (1869-1954), Georges Braque (1882-1963). Van deze meesters en de Duitsers, die hun weg in het Parijs van het fin de siècle hebben getracht te vinden, zijn in Delmenhorst honderdvijftig werken te bezichtigen. Daarin wordt een overzichtelijk beeld geschetst van de situatie, nu een eeuw geleden: de leefstijl en de imposante tentoonstellingsruimtes van toen, de cafés, de ateliers en de galerieën.
___________
Afbeeldingen
1. Zelfportret omstreeks 1909 van de Duitse schilder Fritz Stuckenberg. Veel van zijn werk is te bezichtigen in de Städtische Galerie in het Noord-Duitse Delmenhorst.
2. Pierre Bonnard: Les Boulevards, geschilderd in 1900, en nu eveneens te bezichtigen in de Städtische Galerie van Delmenhorst.
___________
NB: De door de galerie opgegeven link, die wij hierboven hebben opgenomen, werkt helaas niet. Hetzelfde geldt voor het in de catalogus opgegeven elektronische postadres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *