Strijd over oudste symfonieorkest van Nederland laait weer op

Tijdens het 125-jarig bestaan van het symfonieorkest, gevestigd te Maastricht, lijkt het erop dat dit ensemble de claim gaat leggen op het predikaat ‘oudste symfonieorkest van Nederland’. Dat zou echter heel onverstandig zijn, aangezien het orkest in Groningen 23 jaar geleden reeds 125 jaar bestond.

Drie partijen
Hoewel de strijd van een halve eeuw geleden, over de vraag welk van de drie claimende partijen — de symfonieorkesten gevestigd in respectievelijk  Haarlem, Utrecht en Groningen — het exclusieve recht had op het predikaat oudste symfonieorkest van Nederland, en deskundig onderzoek daarnaar slechts één conclusie kon toelaten — het ensemble dat zich vanaf 14 november 1862 symfonieorkest mocht noemen, was, is en blijft, dat van Groningen —, werd mij onlangs medegedeeld dat het Limburgs Symfonie Orkest tijdens het 125-jarig bestaan de claim legt op de status van oudste symfonisch ensemble van ons land. [1]
Indien de verantwoordelijke(n) voor die claim werkelijk zo naïef zijn om te  geloven dat met een dergelijk optreden het blijvende recht op dat predicaat zomaar even kan worden weggekaapt bij het Noord-Nederlands Orkest — de nieuwste benaming voor het “Orchest der Vereeniging De Harmonie” van ruim 147 jaar geleden —, kan men niet, of wil men niet kunnen, rekenen. Hetgeen onmiddellijk de vraag opwerpt welk doel wordt nagestreefd met zo’n bewering tegen beter weten in.
Een uitgebreidere versie van mijn vraag en de daaraan gekoppelde overwegingen, met aan het slot van de bijdrage een ‘uitroepteken’, kunt u vinden op de gisteren nieuw opgerichte muziekwebsite Muziek en Mensen waarop alle artikelen zijn overgeheveld die tot en met gisterochtend onderdeel vormden van de Homepage van Neerlands publiekstijdschrift over klassieke muziek Mens en melodie.
_________

[1] Op deze site is in drie afleveringen de geschiedenis van de symfonische muziek in Groningen vóór 1900 aan de orde gekomen, waarvan u de eerste kunt lezen door hier te klikken. Ook over het verloop der wederwaardigheden van het aan die muziek gekoppelde ensemble in die stad hebben we de eerste periode van de twintigste eeuw eveneens in enkele afleveringen beschreven. Diverse van die artikelen, zo vertellen onze statistieken, worden zeer regelmatig opgevraagd, respectievelijk aangeklikt.
Al die artikelen kunt u vinden in onze categorie Muziek en in de, inmiddels lange, reeks van mijn bijdragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *