Biografie Buysse bekroond

Joris van Parys heeft voor de biografie over Cyriel Buysse, Het leven, niets dan het leven, de ABN AMRO Bank Prijs gekregen. Volgens het Vlaamse blad De Morgen is de jury zeer ingenomen met ‘de inventieve manier waarop de schrijver het genre van de biografie combineert met cultuurhistorische geschiedschrijving.’ Cyriel Buysse (1859-1932) begon pas op … Lees verder “Biografie Buysse bekroond”

‘De twintigste eeuw in zicht’

Een in het geheel niet obscuur of zeldzaam, maar heel erg aardig leesboekje is De twintigste eeuw in zicht – Verhalen en brieven van Nederlandse auteurs omstreeks negentienhonderd. In deze in 1951 – in de jaren dat er nog wel eens heruitgaven verschenen – uitgebrachte bloemlezing bundelde de hooggeleerde J.C. Brandt Cortius korte en dus … Lees verder “‘De twintigste eeuw in zicht’”

Opnieuw verschenen: ’t Bolleken

De Vlaamse uitgeverij Houtekiet heeft Cyriel Buysse’s roman over drankmisbruik (‘De titel van deze kostelijke korte roman verwijst naar de slokdarm­verzwering, gevolg van drankmisbruik, die aanvoelt als een bolletje dat de keel verschroeit.’) ’t Bolleken uit 1902 opnieuw uitgegeven. Een goede zaak, want zoals u weet kan ik de lectuur van Buysse aan een ieder … Lees verder “Opnieuw verschenen: ’t Bolleken

Gelezen: Cyriel Buysse

Naar aanleiding van mijn bericht over Borels Een Droom hoor ik de lezers denken: ‘Maar welke weinige Nederlandse romanschrijvers van rond 1900 kan men nog meer voor zijn genoegen in trein of op bank lezen?’ – een vraag die ik natuurlijk voelde aankomen. Welnu, een van hen begint ook met een B. is de door … Lees verder “Gelezen: Cyriel Buysse”

Cyriel Buysse en het naturalisme in de Nederlanden

25 juli 2007 was het 75 jaar geleden dat Cyriel Buysse overleed. Naar aanleiding hiervan organiseert het Cyriel Buysse Genootschap in samenwerking met de Vakgroep Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent een gratis bij te wonen colloquium dat via een aantal lezingen opnieuw de aandacht wil vestigen op het literaire werk van deze Vlaamse schrijver. … Lees verder “Cyriel Buysse en het naturalisme in de Nederlanden”

Henri van Booven Oproep

Een schaamteloos ‘Eigen Belangbericht’. Reeds sinds een jaar of twee houd ik mij intensief bezig met Couperus-biograaf Henri van Booven (1877-1964). Een zeer boeiende figuur die in zijn lange leven van alles gezien en meegemaakt heeft en vele grootheden uit zijn tijd goed gekend heeft: Van Deyssel, Gorter, De Nerée tot Babberich, Van de Woestijne, … Lees verder “Henri van Booven Oproep”

Digitale boeken

De onvolprezen Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren is weer een aantal fin de siècle-werken rijker. Vandaag werden aan het corpus de volledige digitale versies toegevoegd van Tropenwee (1904) van Henri van Booven (vooral bekend als eerste Couperus-biograaf), ’n Leeuw van Vlaanderen (1900) van Cyriel Buysse, Reizen, een uitweiding en inwijding (1929) van Frans Coenen, Een wereldstad. Berlijnsche impressies en schetsen (1908) van Herman Heijermans en Reizen (1913) van Jac. van Looy.

De onvolprezen Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren is weer een aantal fin de siècle-werken rijker. Vandaag werden aan het corpus de volledige digitale versies toegevoegd van Tropenwee (1904) van Henri van Booven (vooral bekend als eerste Couperus-biograaf), ’n Leeuw van Vlaanderen (1900) van Cyriel Buysse, Reizen, een uitweiding en inwijding (1929) van Frans Coenen, Een wereldstad. Berlijnsche impressies en schetsen (1908) van Herman Heijermans en Reizen (1913) van Jac. van Looy.