Drie ‘eerste drukken’ van Louis Couperus in één koop

Het is en blijft verrassend om tussen allerlei boeken die ‘hun tijd waarachtig hebben gehad’, exemplaren te vinden van uitgaven die hun bestaan danken aan de veelzijdig gevulde pen van een onvergankelijke Haagse Nederlander, die in de kolom van deze website niet zelden aan de orde is gekomen. […]

Het is en blijft verrassend om tussen allerlei boeken die ‘hun tijd waarachtig hebben gehad’, exemplaren te vinden van uitgaven die hun bestaan danken aan de veelzijdig gevulde pen van een onvergankelijke Haagse Nederlander, die in de kolom van deze website niet zelden aan de orde is gekomen. […]