Drie ‘eerste drukken’ van Louis Couperus in één koop

Het is en blijft verrassend om tussen allerlei boeken die ‘hun tijd waarachtig hebben gehad’, exemplaren te vinden van uitgaven die hun bestaan danken aan de veelzijdig gevulde pen van een onvergankelijke Haagse Nederlander, die in de kolom van deze website niet zelden aan de orde is gekomen. […]

Het is en blijft verrassend om tussen allerlei boeken die ‘hun tijd waarachtig hebben gehad’, exemplaren te vinden van uitgaven die hun bestaan danken aan de veelzijdig gevulde pen van een onvergankelijke Haagse Nederlander, die in de kolom van deze website niet zelden aan de orde is gekomen. […]

Antiquaren en hun cliëntèle

De wereld van de (Nederlandse) antiquariaten is in de loop van de twintigste eeuw veranderd, en helemaal in het laatste decennium daarvan nogal ingrijpend, doch daar staat wel tegenover dat er ook enkele aspecten in wezen gelijk gebleven zijn, maar een enigszins gewijzigde verschijningsvorm hebben gekregen. […]

De wereld van de (Nederlandse) antiquariaten is in de loop van de twintigste eeuw veranderd, en helemaal in het laatste decennium daarvan nogal ingrijpend, doch daar staat wel tegenover dat er ook enkele aspecten in wezen gelijk gebleven zijn, maar een enigszins gewijzigde verschijningsvorm hebben gekregen. […]

Antiquaar versus verzamelaar

Vroeger had een handelaar in oude boeken en prenten flink wat vaste klanten, met wie hij vaak een persoonlijke band opbouwde. Maar de relatie tussen antiquaren en verzamelaars is de laatste jaren nogal veranderd. Is het te wijten aan het gemak van internet? Of is er meer aan de hand? […]

Vroeger had een handelaar in oude boeken en prenten flink wat vaste klanten, met wie hij vaak een persoonlijke band opbouwde. Maar de relatie tussen antiquaren en verzamelaars is de laatste jaren nogal veranderd. Is het te wijten aan het gemak van internet? Of is er meer aan de hand? […]

Antiquarische legende Louis Putman

Gisteravond was op de lokale tv niemand minder te zien dan hoofdstedelijke antiquarische legende Louis Putman: De Haan-expert, grootste kenner van de uitgeefpraktijk van rond 1900 en kenner van nog veel meer. Ik noemde hem hier al weleens op dankbare wijze. Hier (ong. 30 min. in de aflevering) spreekt hij over prentbriefkaarten en de Amerikaanse ‘Holland-gekte’ van rond 1900.

Gisteravond was op de lokale tv niemand minder te zien dan hoofdstedelijke antiquarische legende Louis Putman: De Haan-expert, grootste kenner van de uitgeefpraktijk van rond 1900 en kenner van nog veel meer. Ik noemde hem hier al weleens op dankbare wijze. Hier (ong. 30 min. in de aflevering) spreekt hij over prentbriefkaarten en de Amerikaanse ‘Holland-gekte’ van rond 1900.