De hier en nu historische datum 10 juni en Begeertes naar kleine wijsheden

Wie streeft naar kennis omtrent feiten van toen en nu, dan wel feiten van toen welke nu nog steeds hun invloed doen gelden, kan ‘begerig naar kleine wijsheden’ worden genoemd, en die zijn in het hier volgende artikel bijeengebracht omtrent enkele fin de siècle grootheden uit de wereld der — in dit geval Nederlandse — letteren en die der nationale en internationale architectuur. Veel meer dan kleine wijsheden kunt u aan het artikel niet, aan de eventuele gevolgen ervan wellicht toch, overhouden. […]

Wie streeft naar kennis omtrent feiten van toen en nu, dan wel feiten van toen welke nu nog steeds hun invloed doen gelden, kan ‘begerig naar kleine wijsheden’ worden genoemd, en die zijn in het hier volgende artikel bijeengebracht omtrent enkele fin de siècle grootheden uit de wereld der — in dit geval Nederlandse — letteren en die der nationale en internationale architectuur. Veel meer dan kleine wijsheden kunt u aan het artikel niet, aan de eventuele gevolgen ervan wellicht toch, overhouden. […]