Boekenvondsten en koppelwerkwoorden

Het éne woord — letterlijk of figuurlijk — kan het andere, dan wel een hele reeks andere, uitlokken. Voor iemand die associatief denkt en voelt, gaat dikwijls de letter(en)automaat aan het werk zodra deze op de juiste wijze wordt geprikkeld, al houdt degene in casu zich vaak in. Vandaag echter niet. Antonius wordt niet alleen geassocieerd met Verleiding, maar ook met zoekgeraakte zaken.

Het éne woord — letterlijk of figuurlijk — kan het andere, dan wel een hele reeks andere, uitlokken. Voor iemand die associatief denkt en voelt, gaat dikwijls de letter(en)automaat aan het werk zodra deze op de juiste wijze wordt geprikkeld, al houdt degene in casu zich vaak in. Vandaag echter niet. Antonius wordt niet alleen geassocieerd met Verleiding, maar ook met zoekgeraakte zaken.

De hier en nu historische datum 10 juni en Begeertes naar kleine wijsheden

Wie streeft naar kennis omtrent feiten van toen en nu, dan wel feiten van toen welke nu nog steeds hun invloed doen gelden, kan ‘begerig naar kleine wijsheden’ worden genoemd, en die zijn in het hier volgende artikel bijeengebracht omtrent enkele fin de siècle grootheden uit de wereld der — in dit geval Nederlandse — letteren en die der nationale en internationale architectuur. Veel meer dan kleine wijsheden kunt u aan het artikel niet, aan de eventuele gevolgen ervan wellicht toch, overhouden. […]

Wie streeft naar kennis omtrent feiten van toen en nu, dan wel feiten van toen welke nu nog steeds hun invloed doen gelden, kan ‘begerig naar kleine wijsheden’ worden genoemd, en die zijn in het hier volgende artikel bijeengebracht omtrent enkele fin de siècle grootheden uit de wereld der — in dit geval Nederlandse — letteren en die der nationale en internationale architectuur. Veel meer dan kleine wijsheden kunt u aan het artikel niet, aan de eventuele gevolgen ervan wellicht toch, overhouden. […]