Volker Schlöndorffs film naar Musils Törleß nog eenmaal op Arte-televisie

Aan het begin van de twintigste eeuw heeft Robert Musil met zijn roman over de kadet Törleß één en ander teweeggebracht. Zes decennia na het verschijnen van diens boek, is de verfiming door Volker Schlöndorff uitgekomen. Thema en inhoudelijke uitwerking van zowel het boek alsook de film zijn nog steeds even actueel. […]

Aan het begin van de twintigste eeuw heeft Robert Musil met zijn roman over de kadet Törleß één en ander teweeggebracht. Zes decennia na het verschijnen van diens boek, is de verfiming door Volker Schlöndorff uitgekomen. Thema en inhoudelijke uitwerking van zowel het boek alsook de film zijn nog steeds even actueel. […]

Michael Gielen, zijn memoires en de complete Mahler-symfonieën

Nu er, weer eens, snel achtereen — en in het geval waaraan we hier refereren, zelfs tweemaal op één dag — een symfonie van Mahler op het programma heeft gestaan in die zaal welke in verband met deze componist meer dan eens als “het hol van de leeuw” is gekwalificeerd, is het wellicht een goede … Lees verder “Michael Gielen, zijn memoires en de complete Mahler-symfonieën”

Het prozadebuut van Franz Kafka

‘Ik zal u altijd veel dankbaarder zijn voor de terugzending van mijn manuscripten dan voor hun publicatie.’ Met deze verbazingwekkende woorden nam Franz Kafka in 1912 afscheid van zijn beide uitgevers Ernst Rowohlt (1887-1960) en Kurt Wolff (1887-1963). Deze, tot dan toe waarschijnlijk letterlijk ongehoorde, verklaring vormde een zeer duidelijke indicatie voor de tweespalt waarin de jonge auteur verkeerde in die periode ter voorbereiding van zijn eerste, geheel eigen, publicatie. […]

‘Ik zal u altijd veel dankbaarder zijn voor de terugzending van mijn manuscripten dan voor hun publicatie.’ Met deze verbazingwekkende woorden nam Franz Kafka in 1912 afscheid van zijn beide uitgevers Ernst Rowohlt (1887-1960) en Kurt Wolff (1887-1963). Deze, tot dan toe waarschijnlijk letterlijk ongehoorde, verklaring vormde een zeer duidelijke indicatie voor de tweespalt waarin de jonge auteur verkeerde in die periode ter voorbereiding van zijn eerste, geheel eigen, publicatie. […]