Thomas Hardy — Lines to a Movement in Mozart…

Thomas HardyLines to A Movement in Mozart’s E-Flat Symphony

SHOW me again the time
When in Junetide’s prime
We flew by meads and mountains northerly! —
Yea, to such freshness, fairness, fulnes, fineness, freeness,
Love lures life on.

Show me again the day
When from the sandy bay
We looked together upon the pestered sea! —
Yea, to such surging, swaying, sighing, swelling, shrinking,
Love lures life on.

Show me again the hour
When by the pinnacled tower
We eyed each other and feared futurity! —
Yea, to such bodings, beatings, blanchings, blessings,
Love lures life on.

Show me again just this:
The moment of that kiss
Away from the prancing folk, by the strawberry-tree! —
Yea, to such rasheness, rareness, ripeness, richness,
Love lures life on.

Lees ook:  J.H. Leopold — Brieven aan F. Schmidt-Degener

Thomas Hardy (1840-1928)
begon aan dit gedicht in november 1898
Opgenomen in Moments of Vision (1917)
__________
Deze Symphony in E-flat — Es grote terts — van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) werd gecomponeerd in 1788, en draagt een pastoraal karakter. Het werk heeft het nummer 39 en maakt deel uit van de zogenaamde trilogie van laatste symfonieën (39, 40 en 41), die samen binnen het tijdsbestek van twee maanden in de zomer van genoemd jaar werden geschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *