Kloos en Verwey – Van de liefde die vriendschap heet

Omslag van 'Van de liefde die vriendschap heet'Uitgeverij Van Tilt kondigt voor november deze door Ilona Brinkman en Rob van de Schoor verzorgde en ongetwijfeld interessante en vermakelijke briefwisseling aan:

‘Bij de uitgave van Willem Kloos’ Zelfportret (1986) is al gewezen op het belang van een volledige uitgave van de “voor onze kennis van Kloos zo bijzonder belangwekkende briefwisseling met Albert Verwey”. Voor het eerst worden nu deze brieven in hun onderlinge samenhang getoond. Niet alleen ter sprake komt de fameuze ruzie over enkele versregels uit Verweys gedicht ‘Hemel- en Aard-droom’, waardoor Kloos zich gecompromitteerd voelde wegens de toespeling op “de liefde die vriendschap heet”, ook de Julia-affaire, verwikkelingen in het persoonlijk leven van de Tachtigers en het oordeel van de correspondenten over eigen en andermans poëzie passeren de revue.
Zo gaat Kloos uitvoerig in op de moeilijkheden die hij ondervindt bij het vertalen van gedichten van Shelley, problemen waarover Verwey hautain zijn schouders ophaalt. We zien Kloos eveneens worstelen met de beperkingen die zijn angsten hem oplegden, we lezen over zijn verstandhouding met Willem Doorenbos, zijn verliefdheden en het bezoek van Verlaine aan Nederland. Als geheel geeft deze correspondentie een haarscherp beeld van de eigendunk bij de eerst jonge, later rijpere dichters en hun inschatting van de snelheid waarmee zij de Hollandse Parnassus bestijgen. In Van de liefde die vriendschap heet ontwikkelt de Beweging van Tachtig zich opnieuw, maar nu van binnenuit.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *