De bril van Tachtig

Hoewel de Tachtigers buiten de academische kring van neerlandici nog maar weinig gelezen worden, laten zij tot op de dag van vandaag hun invloed gelden op het beeld dat wij hebben van de negentiende-eeuwse literatuur.
Dat is althans de stelling van Jan Oosterholt, die in zijn boek De bril van Tachtig verslag doet van zijn onderzoek naar de wijze waarop de Beweging van Tachtig de beeldvorming naar haar hand heeft gezet. […]

Willem KloosHoewel de Tachtigers buiten de academische kring van neerlandici nog maar weinig gelezen worden, laten zij tot op de dag van vandaag hun invloed gelden op het beeld dat wij hebben van de negentiende-eeuwse literatuur.
Dat is althans de stelling van Jan Oosterholt, die in zijn boek De bril van Tachtig verslag doet van zijn onderzoek naar de wijze waarop de Beweging van Tachtig de beeldvorming naar haar hand heeft gezet.
De formuleringen waarmee Willem Kloos en Albert Verwey hun directe voorgangers te lijf gingen hebben de tand des tijds opmerkelijk goed doorstaan. Zo gaat in de handboeken van Prinsen en Knuvelder, maar ook in recentere literatuuroverzichten Bilderdijks poëzie nog altijd gehuld in het ‘harnas der rhetoriek’, kleeft aan Beets het stigma van de opportunistische ‘domineedichter’ en leeft Potgieter voort als ‘schoonheidsapostel’ tegen wil en dank. Ook de literatuurhistorici van vandaag kijken nog steeds door ‘bril van Tachtig’. Noodgedwongen, tot op zekere hoogte, omdat een groot deel van de negentiende-eeuwse literatuur nog steeds in nevelen gehuld gaat.
De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst is een uitgave van uitgeverij Verloren en kost €25,-.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *