De Nerée’s navolger: Caspar baron van Breugel Douglas

Na jaren tevergeefs zoeken in de context van het Beardsley-in-Holland-project kunnen we nu hier eindelijk twee kunstwerken laten zien van niemand minder dan Casper van Breugel Douglas: ‘Toneelscène met een gemaskerde Pierrot en licht verschrikte dame’ en ‘Toneelscène met gemaskerde Pierrot en dame gekleed in imponerende zwarte strapless jurk’. De titels zijn overgenomen van de Amsterdamse veiling, waar ze in 1990 onder de hamer zijn gebracht. […]

En daar zijn ze dan! Na jaren tevergeefs zoeken in de context van het Beardsley-in-Holland-project kunnen we nu hier, dankzij het onvolprezen speurwerk van de heer D.V., twee kunstwerken laten zien van niemand minder dan Casper van Breugel Douglas: ‘Toneelscène met een gemaskerde Pierrot en licht verschrikte dame’ en ‘Toneelscène met gemaskerde Pierrot en dame gekleed in imponerende zwarte strapless jurk’. De titels zijn overgenomen van de Amsterdamse veiling, waar ze in 1990 onder de hamer zijn gebracht.

Het eerstgenoemde werk is door de kunstenaar gedateerd op 1917 en gezien de vrijwel identieke stijl van de tweede zal deze uit datzelfde jaar stammen. Beide zijn geaquarelleerd met oost-indische inkt en meten ongeveer 20 bij 25 centimeter. Het zijn zeer aardige werkjes, die naadloos passen in ons bescheiden onderzoek naar Nederlandse navolgers van Aubrey Beardsley. Echter lijkt Van Breugel Douglas stilistisch eerder aan te sluiten bij Carel de Nerée tot Babberich, en dan met name diens werk uit circa 1904-1905, zoals bijvoorbeeld Clownerie of Rococo. Dit is geen wilde gok, want het werk van De Nerée heeft Van Breugel Douglas heel goed gekend. Sterker nog, hij heeft de kunstenaar zelf gekend, zo blijkt uit een briefje uit 1972 van een dan 76-jarige Van Breugel Douglas vanuit Cannes:

Hooggeachte Heer (…) Tot mijn leedwezen heb ik hier geen tekening van Carel de Nerée, wiens werk, vrijwel uniek en stellig onovertroffen in Nederland, ik altijd zeer heb bewonderd. In mijne kinderjaren heb ik hem gekend toen hij in Zwitserland kwam, naar ik mij herinner in gezelschap van Jhr. Edzar Falck, inmiddels eveneens overleden, en mijne ouders in Vevey bezocht. Nadien heb ik hem niet meer terug gezien, wel heb ik later nog kennisgemaakt met zijn broeder, die toen in Den Haag woonde. (…)

Lees ook:  Over een exlibris door Carel de Nerée

De adelijke Van Breugel Douglas was in 1896 in Vevey geboren en woonde daar tot circa 1910. Aangezien hij in de brief Falck noemt, heeft de kennismaking met de nog wel zeer jonge baron met de 16 jaar oudere kunstenaar De Nerée waarschijnlijk in 1906 plaatsgevonden; in de zomer van dat jaar maakte De Nerée en Falck een grote reis door Europa. Maar het kan ook eerder of later zijn geweest, want De Nerée bracht vanaf 1901 tot zijn dood in 1909 veel winters in Zwitserse kuuroorden door.

Curieus is hoe dan ook de indruk die De Nerée op hem heeft gemaakt.  Als kunstenaar heeft Van Breugel Douglas het niet ver geschopt, als diplomaat echter wel. Hoewel we verder nog steeds bepaald weinig weten van Van Breugel, heeft naar het schijnt een al dan niet erotische affaire een negatieve rol gespeeld in zijn beeldende carrière. Wie daar meer van weet mag het melden! Ook wordt dat vriendelijk verzocht aan degenen die een exemplaar hebben van het tijdschrift St. Nicholas.  A Monthly Magazine for Boys and Girls, vol. 39, 1912, eerste helft. Daarin zouden illustraties staan van de zestienjarige kunstenaar in de trant van De Nerée of Beardsley. Ondertussen gaan wij — zie de reacties van EPV hier — eens een briefje schrijven aan zijn Peruaanse nazaten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *