Een prachtige, metalen boekenkast anno 1908

In het zevende nummer van 1908 van De Boekzaal — maandelijksch bibliografisch tijdschrift, staat de — hiernaast afgebeelde — boekenkast als het (letterlijk) centrale gedeelte van een paginagrote advertentie op de één na laatste pagina van het blad; officieel heet dat dan op pagina III van de omslag. Het gaat om een advertentie van de firma Library & Office Supply Co., te Amsterdam, die toen was gevestigd aan de Prins Hendrikkade. Direct onder de firmanaam staat de toevoeging “De eenige firma in Nederland, die zich, onder deskundige leiding, speciaal toelegt op BIBLIOTHEEK-TECHNIEK.”
Hoewel ik persoonlijk erg gesteld ben op het materiaal hout voor de berging van boeken, lijkt deze ‘kast’ van de afbeelding wel van smeedijzer of ander duurzaam metaal, en die ziet er ook zeer aantrekkelijk uit. Ach, hoezeer ik het waardeer — en soms zelfs zou wensen — de realiteit is echter een factor, die zich dwingend kan laten gelden, en zo heb ik ook meer dan eens met iets minder allure, en minder allooi, genoegen moeten nemen, als daar dringende redenen voor waren. En zegt nu zelf: wat heb je aan luxe, fraai geciseleerde edelhouten kasten, die welhaast een iegelijk steil achterover doen slaan van verbijstering en bewondering, doch die tegelijkertijd zoveel van het budget hebben geëist dat men vervolgens niet meer kan toekomen aan de aanschaf van de zo regaalnodige invulling.
De firma in kwestie meldt ook nog: “Plannen en begrooting gratis. / Complete inrichting van geheele bibliotheken.” Dat het hier tevens om een firma gaat die nou niet direct door de arbeidende klasse in de arm zal zijn genomen, moge blijken uit het feit dat op die gehele pagina niet éénmaal een bedrag voorkomt of zelfs het begrip prijs ook maar wordt genoemd. Die advertentiepagina vormt een grafisch aantrekkelijk, symmetrisch geheel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *