Eenmaal kapitein, altijd kapitein — dat gold reeds een eeuw geleden

In het decembernummer van het jaar 1907 van het maandblad Cassell’s Magazine — inmiddels een vertrouwd medium voor de vaste lezers van deze elektronische cultuurberichten — werd onder meer een complete vertelling opgenomen van Morley Roberts, getiteld The Skipper of the S.S. “Ringdove”. Kapitein Benjamin Brodie van dat stoomschip, dat in de categorie van 2.000 registerton viel, was een bijzonder opvallende persoonlijkheid. Zelfs tussen de vele oudere bemanningsleden viel hij, om meer dan één reden, op. Er werd over het inmiddels oude schip wel beweerd dat het weliswaar alleen maar bejaarden had, die de bemanning vormden, maar dat de passagiers pas echte antiquiteiten waren.
Bij één van de gelegenheden dat de kapitein zijn (toch nog niet laatste rust-) plaats op het dek had ingenomen — en niet op de brug waar hij in principe hoorde te zijn —, is er toch een gesprek ontstaan over een eventuele pensioen-situatie, daar wilde de stoere, geüniformeerde dikzak echter niets van weten.
“Ik zie geen reden waarom ik dit schip niet meer onder commando zou hebben als ik honderd ben. Wat betekent wit haar als je hart nog jong is?” luidde de reactie van de omvangrijke en, hetgeen de afbeelding bevestigt, zeer vitale gezagvoerder.
Een echte ondertekening biedt de afbeelding ons niet, maar aan de artistiek neergekalkte monogram-letters zou men, op basis van al de ter beschikking staande gegevens, kunnen concluderen dat het een tekening van Grenville Manton is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *