Nieuwe versie, dit najaar, van Louis Couperus in den vreemde

De Boekenwereld
Het augustusnummer — 23ste jaargang nummer 5 — van het vijfmaal per jaar verschijnende Tijdschrift voor boek en prent De Boekenwereld, dat verleden week van de persen is gerold, kondigt in de rubriek Berichten aan dat nog dit najaar een nieuwe, geheel aangevulde en bijgewerkte uitgave van Louis Couperus in den vreemde wordt verwacht. In de eerste druk uit 1989 van deze lijst, samengesteld door R. Breugelmans, kon met recht de conclusie worden getrokken dat Couperus eveneens in het buitenland een zeer populaire auteur was. Volgens de maker van het bericht in De Boekenwereld kent de nieuwe editie vele toevoegingen, zoals vertalingen in talen, welke tot dusver in de opsomming hebben ontbroken: Arabisch, Turks en Vietnamees.

De aangekondigde, nieuwe uitgave begint met een essay van Breugelmans — Vertalers en vertalingen van het werk van Louis Couperus tot 1930 — waarin hij het werk van de vertalers de juiste plaats geeft in het kader van de tijd waarin zij hebben gewerkt, en verwijst hij veelvuldig door naar zogeheten secundaire literatuur. Ook de als “onvermoeibare Couperus-enthousiast” gekwalificeerde Engelse vertaler Alexander Texeira de Mattos wordt in de nieuwe druk opnieuw in de schijnwerpers gezet, met diverse details die tot nu toe niet bekend waren.
Een eveneens nieuw element van aandacht vormen de vertalingen die in tijdschriften zijn afgedrukt. Het ligt nogal voor de hand dat deze lijst verre van compleet zal kunnen zijn, omdat juist in zo’n, minder dan een boek beklijvende, publicatie de vergetelheid zeer snel kan toeslaan.

Lees ook:  Clubheld

Interessante details
Bijzondere vondsten, die Breugelmans beslist veel voldoening zullen hebben geschonken, zijn vertalingen van Majesteit en Wereldvrede in het Catalaans en Russisch. Aan het einde van zijn inleidend essay verhaalt de heer Breugelmans nog over het wel en wee van het tot stand komen van vertalingen en schenkt hij aandacht aan de daarvoor betaalde honoraria.
Verduidelijkt wordt dat in de vorm van, in een appendix opgenomen, tien brieven van bovengenoemde Engelse vertaler aan Louis Couperus. Deze brieven worden in deze editie van het boek voor het eerst gepubliceerd.
Andere, voor de meeste Couperus-geïnteresseerden niet te versmaden, details bestaan uit illustratiemateriaal: niet alleen omslagen van boeken, banden en hun ontwerpen worden daarin voorgesteld, ook afbeeldingen en opdrachten komen aan bod, en dat maakt het straks te verschijnen boek tot een begerenswaardig object. Gedetailleerde nadere gegevens moeten nog worden vastgesteld door de uitgever, TerLugt Press te Leiden.
In het artikel zijn twee stofomslagen van vertalingen afgebeeld, op een hele kolom breedte, dus duidelijk qua details: als eerste de Roemeense vertaling van De stille kracht uit 1975, en de Duitse vertaling, uit 1917, van De berg van licht, onder de titel Heliogabal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *