Huysmans in Holland (3)

Hard bewijs heb ik er niet voor, er is vrijwel niets over hem bekend of in ieder geval zeer weinig over hem geschreven (wat ik, bedenk ik me nu, spoedig eens wil gaan doen), maar ik had en heb sterk de indruk dat Adriaan van Oordt – het ‘beroemdst’ door de mystiek-middeleeuwse romans Irmenlo (1896) en Warhold (1906) – een groot liefhebber was van de Huysmans van Là-Bas (1891), La Cathedrale (1898) of L’Oblat (1903). Ik kreeg die indruk wederom toen ik onlangs zijn schets ‘Een Benedictijner Abdijkerk’ las, waaruit enige fragmenten:

‘In de kerk leefde een stille verwachting, waarbinnen kleine geluiden kwamen vallen; teenstappen, lichtzinnig gejaagd, tipten over de steenen vloer, een stoel verschoof met een jankend geluid; hier en daar zeeg een vrouwengestalte vaag ruischend neer; maar hoog boven dreef het klokkegelui in langzaam titanisch gestorm tegen den kerktoren aan(…)
De menschen bereidden zich in gebeden voor, toen uit de sacristie monniken binnen kwamen, twee aan twee in ’t zwarte habijt, dat in veelvuldig plooien rimpelde en in vlakke telkens veranderde vlakken ebde, terwijl de kap naar achter oppuntend, ’t aandachtig gelaat scherp omraamde.(…)
Statig zaten ze in het straffe zwart, van de armen waaierden wijde mouwen en van uit ’t gedonker der kap kleurden het gelaat stevig rood en brandden de oogen hun doorzichtig blauwe lichten tegen den daginval der langgerekte ramen.(…)
En toen de kerk weer ontruimd was, van geluiden, hieven de koorheeren hun gepsalmodieer weer aan, krachtig bewogen woorden, die in een diep geluid verwarmd, voorstroomden als heel laaggehouden orgeltonen.’

Lees ook:  Lijstjestijd (2): de fin de siècle-film top 33!

(Uit: Nagelaten Werk, 1911, p.1-9, oorspronkelijke plaats en datum van verschijnen mij onbekend.)

3 gedachten aan “Huysmans in Holland (3)”

  1. Beste ‘directeur’, dank voor je reactie. die klopt maar ik drukte me wat krom uit zie ik nu: ik bedoel de oorspronkelijke plaats en datum van de genoemde schets is mij onbekend.
    Hartelijk
    S.

  2. Bij toeval op deze site verzeild geraakt, zie ik “Huysmans in Holland (3)”. Daar is meer over te zeggen, laat ik eerst maar op het bovenstaande reageren …

    Dit is inderdaad op het randje van plagiaat, met name van En Route. Ook bij Hella Haasse vind je in Transit (boekenweekgeschenk) vergelijkbare allusies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *