De Keltische schemer

Als nationalist en theatermaker was W.B. Yeats een man van de wereld, maar als dichter was hij een man van de droom. Dit geldt zeker voor de poëzie die hij vóór de eeuwwisseling schreef. Moegestreden door de werkelijkheid droomde hij als Dante van de liefde en als Wordsworth van de natuur. Beide dromen vermengde hij … Lees verder “De Keltische schemer”

Ongeluk in de liefde: geluk in de poëzie? Over W.B. Yeats en Maud Gonne

Momenteel huisvest de Utrechtse universiteitsbibliotheek een tentoonstelling over William Butler Yeats (1865-1939), die zaterdag 12 mei afgesloten wordt met een symposium. De tentoonstelling belicht zijn Ierse nationalisme, esoterische denkbeelden en latere poëzie, maar ook de belangrijkste gebeurtenis van zijn leven: zijn liefdesrelatie – of beter: het gebrek daaraan – met de Ierse nationaliste Maud Gonne (1866-1953). […]

Momenteel huisvest de Utrechtse universiteitsbibliotheek een tentoonstelling over William Butler Yeats (1865-1939), die zaterdag 12 mei afgesloten wordt met een symposium. De tentoonstelling belicht zijn Ierse nationalisme, esoterische denkbeelden en latere poëzie, maar ook de belangrijkste gebeurtenis van zijn leven: zijn liefdesrelatie – of beter: het gebrek daaraan – met de Ierse nationaliste Maud Gonne (1866-1953). […]

Verwaaid in de wind? Over Ernest Dowson

Hoewel zijn naam inmiddels vergeten is, zwerven er nog altijd dichtregels rond van de Engelse schrijver Ernest Dowson (1867-1900). Wie heeft immers nooit gehoord van Gone with the Wind, titel van Mitchells roman en de beroemde verfilming uit 1939? En ook de film en jazz standard Days of Wine and Roses (1962) zal bij velen bekend voorkomen. Beide uitdrukkingen danken we aan de bijzondere woordkunst van deze Engelse dichter, die symbool staat voor de decadente poëzie uit het Engelse fin de siècle. […]

Hoewel zijn naam inmiddels vergeten is, zwerven er nog altijd dichtregels rond van de Engelse schrijver Ernest Dowson (1867-1900). Wie heeft immers nooit gehoord van Gone with the Wind, titel van Mitchells roman en de beroemde verfilming uit 1939? En ook de film en jazz standard Days of Wine and Roses (1962) zal bij velen bekend voorkomen. Beide uitdrukkingen danken we aan de bijzondere woordkunst van deze Engelse dichter, die symbool staat voor de decadente poëzie uit het Engelse fin de siècle. […]

Augustus John en James Dickson in 1911-1912: Schilderen in Noord-Wales

Negenentwintig jaar oud was de Britse schilder Augustus John (1878-1961) toen hij een indringend portret heeft geschilderd van de Ierse dichter William Butler Yeats (1865-1939). In datzelfde jaar leerde deze beeldend kunstenaar zijn negen jaar jongere collega James Dickson Innes (1997-1914) beter kennen, en na enige tijd is hij erin geslaagd om Innes ertoe te bewegen om samen met hem geruime tijd – in 1911 en 1912 – een min of meer nomadisch bestaan te leiden in Noord-Wales. Tijdens dat verblijf hebben deze beiden prachtige schilderijen gemaakt, hetgeen de primaire bedoeling van de onderneming was. Op dinsdag 24 mei komen de heren aan bod in de documentaire The mountain that had to be painted, uit te zenden door de Britse televisiezender BBC Four, tussen 21:00 uur en 22:00 uur onze tijd. Meer details zijn te vinden in een artikel van donderdag 19 mei, gepubliceerd op de aan deze site gelieerde Tempel der beeldende kunsten.

Negenentwintig jaar oud was de Britse schilder Augustus John (1878-1961) toen hij een indringend portret heeft geschilderd van de Ierse dichter William Butler Yeats (1865-1939). In datzelfde jaar leerde deze beeldend kunstenaar zijn negen jaar jongere collega James Dickson Innes (1997-1914) beter kennen, en na enige tijd is hij erin geslaagd om Innes ertoe te bewegen om samen met hem geruime tijd – in 1911 en 1912 – een min of meer nomadisch bestaan te leiden in Noord-Wales. Tijdens dat verblijf hebben deze beiden prachtige schilderijen gemaakt, hetgeen de primaire bedoeling van de onderneming was. Op dinsdag 24 mei komen de heren aan bod in de documentaire The mountain that had to be painted, uit te zenden door de Britse televisiezender BBC Four, tussen 21:00 uur en 22:00 uur onze tijd. Meer details zijn te vinden in een artikel van donderdag 19 mei, gepubliceerd op de aan deze site gelieerde Tempel der beeldende kunsten.

Drie gedichten van William Butler Yeats (1865-1939)

Op 28 januari van dit jaar was het alweer zeventig jaar geleden dat de Ierse dichter en essayist, toneelschrijver en mysticus William Butler Yeats — in 1923 onderscheiden met de Nobelprijs voor Literatuur — is overleden. Hier nu eerst eens drie van de gedichten die hij rond 1900 heeft geschreven en daarna gebundeld. […]

Op 28 januari van dit jaar was het alweer zeventig jaar geleden dat de Ierse dichter en essayist, toneelschrijver en mysticus William Butler Yeats — in 1923 onderscheiden met de Nobelprijs voor Literatuur — is overleden. Hier nu eerst eens drie van de gedichten die hij rond 1900 heeft geschreven en daarna gebundeld. […]